De zorg, ongelijk
voor iedereen

Welkom bij het digitale dossier #Zorgtrend van het FWG Trendrapport 2017. We schetsen een beeld van de 5 trends die in het rapport centraal staan en geven de trends een extra, kwantitatieve dimensie.

 

Klik op een trend en laat u meevoeren in een wereld waarin [1] grenzen van gezondheidszorg vervagen, [2] behoefte ontstaat aan overheidsingrijpen, [3] waardegedreven werken realiteit is, [4] uw huis mantelzorger wordt en [5] we misschien gaan leven in een wereld zonder werk.

4 belangrijke domeinen die in samenhang de zorg beïnvloeden.

Bron

Alles is gezondheid

Een mens is meer dan zijn zorgvraag. Door de focus op kwaliteit van leven vervagen de grenzen tussen de domeinen. In dit krachtenspel lijkt samenhang het nieuwe sleutelwoord.

Lees verder:
>> Toename samenwerking tussen sectoren en domeinen.
>> Aanpak financiële situatie heeft effect op gezondheid.
>> Laaggeletterdheid kost geld.
>> Investeren in een gezonde leefstijl loont, maar preventie komt soms maar moeizaam van de grond.

Grenzen aan de eigen keuze

Burgers stellen zich steeds meer op als kritische, zelfkiezende zorgconsumenten. Ze zoeken zelf online hun medische informatie. Maar de grenzen aan eigen regie lijken bereikt. Mensen maken niet altijd de juiste keuzes, voor henzelf en de samenleving.

Lees verder:
>> Internet groeit als bron van medische informatie waardoor iedereen expert kan worden in zijn eigen aandoening.
>> Context-based practice in plaats van een systeem van gemiddelden.
>> Grenzen aan de wenselijkheid van eigen regie, zoals vaccinatievrijheid, worden zichtbaar.
>> Overheid neigt naar nudging.

68% van de zorggebruikers zocht in 2016 via internet informatie over ziekte of behandeling. U ook?

Bron

Voor 54 aandoeningen biedt keuzehulp.info patiënten een keuzehulp aan. Deze helpt de patiënt om samen met de arts een beslissing te nemen over de behandeling.

Bron

Waarden als verdienmodel

Zorg is effectiever als deze aansluit bij de specifieke situatie, behoeften en waarden van een individu. Dit vraagt om samenhangende, domeinoverstijgende zorg en financieringsvormen die hierop aansluiten.

Lees verder:
>> Persoonlijke waarden als onderdeel van waardegedreven zorg bieden kansen voor betere en betaalbare zorg.
>> Waardenafweging noodzakelijk tussen cliënt en professional om te bepalen wat goede zorg is.
>> Opkomst waardegedreven financieringsmodellen om schotten te doorbreken.

Een huis als mantelzorger

De trend zet door: ouderen wonen langer zelfstandig en krijgen zorg dichter bij huis. Tegelijkertijd werkt ook op dit terrein het unieke van ieder individu door. De grote diversiteit aan woonvoorkeuren leidt tot de opkomst van nieuwe (samen)woonvormen.

Lees verder:
>> Zorg verplaatst zich steeds meer naar de thuissituatie, zelfs complexe ziekenhuiszorg.
>> Samenwonen onder ouderen is populaire woonvorm.
>> De definitie van mantelzorg verbreedt door de opkomst van nieuwe woonvormen.
>> Slimme technologie in huis kan mantelzorgtaken overnemen.
>> Aantal eenzamen neemt toe ondanks de toename van samenlevingsvormen en slimme technologie.

De omzet van de domotica-industrie zal vanaf 2016 jaarlijks met 38% stijgen tot 2022.

Bron

20% van de bestuurders (n=68) in de care geeft aan te experimenteren met zorgrobots

Bron

Vliegende
verzorgers

We staan aan de vooravond van een ongekende omwenteling: de robotsamenleving. Dit wakkert een discussie aan: moeten we ons voorbereiden op een andere manier van werken of zelfs op een wereld zonder werk?

Lees verder:
>> Technologische omwenteling zichtbaar in de zorg.
>> Nemen robots onze banen over? Een belangrijke vraag in diverse onderzoeken.
>> Alle aandacht gaat uit naar tekorten op de arbeidsmarkt, een lange-termijn-visie ontbreekt.