Technologische ontwikkelingen vertalen zich nog niet naar de arbeidsmarktdiscussie in de zorg.

Verwachte personele samenstelling (verpleegkundigen en verzorgenden) in 2020 (%)

Tekorten op de arbeidsmarkt

Na jaren van bezuinigingen, reorganisaties en collectieve ontslagen in de zorg, gaat alle aandacht nu uit naar tekorten. Een stevige, coherente langetermijnvisie op de zorgarbeidsmarkt ontbreekt.

 

Volgens het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn neemt het aantal verpleegkundigen op opleidingsniveau 5 in vrijwel alle branches flink toe ten opzichte van 2015.

Het aantal verpleegkundigen op opleidingsniveau 4 zal naar verwachting dalen. Het aantal verzorgenden niveau 3 blijft stabiel in de verschillende branches.

 

>> Meer gegevens over de arbeidsmarkt in zorg en welzijn

Instroom uit de opleidingen daalt

Zorg kampt met negatief imago

Mede door het negatieve imago, is de instroom van het aantal verpleegkundigen en verzorgenden de laatste jaren gedaald, terwijl de vraag toeneemt.

 

>> Meer gegevens over de instroom vanuit de opleidingen in zorg en welzijn

Oproep tot een toekomstvisie
Een stevige, coherente lange-termijn-visie op de zorgarbeidsmarkt ontbreekt, terwijl die wel hard nodig is. De focus verschuift steeds weer naar het nu en naar het oplossen van urgente problemen. In de Arbeidsmarktagenda 2023 worden hiervoor richtingen aangedragen. Maar misschien moet het nog wat ‘futuristischer’ en moeten we naar een inclusieve robotagenda, zoals geopperd door de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid.