Ondanks de toename van samenlevingsvormen en slimme technologie, neemt het aantal eenzamen toe.

Prognose eenzaamheid per huishouden (aantallen in miljoenen)

41% van de volwassenen is in 2040 eenzaam

Prognoses van het RIVM laten zien dat het aantal eenzame Nederlanders in de toekomst toeneemt. In totaal stijgt het aantal eenzame volwassenen van 5,2 miljoen in 2015 naar bijna 5,9 miljoen in 2040 (41% volwassenen).

 

>> Voor meer informatie, kijk op de website vtv2018.nl