De opkomst van nieuwe samenlevingsvormen werpt een nieuw licht op de definitie van mantelzorg.

Mantelzorg verbreedt

Door de opkomst van nieuwe samenlevingsvormen en de bijbehorende onderlinge betrokkenheid verbreden de grenzen van de klassieke mantelzorg. De meeste woongroepen geven aan dat er een bepaalde onderlinge betrokkenheid wordt verwacht. Dit wordt aangeduid met termen als ‘noaberschap’ en ‘naar elkaar omkijken’.

 

Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat het aantal mantelzorgers in 2016 is gedaald ten opzichte van 2015. De daling is terug te zien bij vrijwel alle leeftijdsgroepen, behalve voor de leeftijdsgroep 30-40 jaar en 50-55 jaar die juist een stijging laten zien. Wellicht is de verbreding van mantelzorg een verklaring voor de afname van het aantal ‘klassieke’ mantelzorgers.

 

Benieuwd naar wie mantelzorger is? Kijk dan op Mezzo.nl