Is verleiden met nudging voldoende? Of moet de overheid explicieter ingrijpen?

Toename publicaties over nudging

Behoefte aan overheidsingrijpen

Zes jaar geleden zette minister Schippers van Volksgezondheid in op het gezonder inrichten van de leefomgeving zodat mensen zelf kiezen voor een gezonde leefstijl. Dit jaar zien we de behoefte aan overheidsingrijpen weer toenemen, vooral waar dat leidt tot een betere volksgezondheid.

 

De aandacht voor nudging neemt toe. Het onderwerp is opgenomen in het opleidingsprofiel van de Bachelor Nursing 2020. Daarnaast is op PubMed, de database van medisch wetenschappelijke artikelen, een stijging zichtbaar van wetenschappelijke artikelen over nudging.

Toename verkoop gezonde snacks

2-5% koopt gezonde snacks

Een mooi voorbeeld van nudging uit Amerika: wanneer ongezonde snacks vertraagd uit een verkoopmachine komen, leidt dit tot 2-5% meer verkoop van gezonde snacks.

 

>> Lees het interview met de Amerikaanse onderzoekers