Ontschot werken vraagt om samenwerking tussen lijnen, branches en domeinen.

Toename aantal pledges

Overheid stimuleert samenwerking

De decentralisatie van zorg heeft een ontschotte manier van samenwerken versneld.

 

VWS stimuleert de samenwerking tussen bedrijven en zorgorganisaties met het programma ‘Alles is gezondheid’. In een ‘pledge’ spreken partijen af welke acties zij ondernemen om de bevolking gezonder en vitaler te maken. Eind 2016 stond de teller – met 45 nieuwe pledges – op 309!

 

>> Lees meer over de Pledges van VWS

Gezondheidszorg verbreedt

We zien grenzen vervagen tussen organisaties, branches en domeinen. De behoefte groeit om alles in samenhang te benaderen en zo recht te doen aan kwaliteit van leven.


Samenwerkingsvormen per branche

Het aantal samenwerkingsverbanden neemt toe, vooral bij ziekenhuizen en in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT). Bij ziekenhuizen zijn gezamenlijke (expertise)centra en joint ventures veel voorkomende vormen, en zijn er samenwerkingen om minder complexe zorg over te hevelen naar de eerste lijn. In de VVT gaat het vooral om samenwerking tussen partijen die dezelfde zorg aanbieden, maar er is ook voor 30% samenwerking met partijen buiten de care-sector.

 

>> Lees het onderzoek van JBR naar samenwerkingsverbanden in de zorg

Samenwerkingsvormen per branche

“De cliënt of patiënt heeft niets aan onze manier van indelen van zorg”

Mirella Minkman, hoogleraar Innovatie van Organisatie en Governance van de Langdurende Integrale Zorg

Type samenwerkingen Ziekenhuizen in 2015/2016 (%)

Type samenwerkingen GGZ in 2015/2016 (%)

Type samenwerkingen VVT in 2015/2016 (%)

Type samenwerkingen Welzijnsorganisaties in 2015/2016 (%)