Mensen nemen niet zelden beslissingen die schadelijk zijn voor henzelf of de samenleving, zoals de keuze om niet te vaccineren.

Vaccinatiegraad voor mazelen bij zuigelingen in 2016

WHO-grens aan vaccineren

Er zijn grenzen aan de wenselijkheid van eigen regie en de ik-keuze. Niet iedereen is even goed in staat informatie te zoeken, selecteren en op betrouwbaarheid te beoordelen. Volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft de overheid soms te hoge verwachtingen van het ‘doenvermogen’ van burgers.

 

In Italië verplicht de overheid ouders om hun kind te laten vaccineren tegen de mazelen. Nu is 85% hiertegen ingeënt, terwijl de WHO (World Health Organisation) een minimale grens van 95% adviseert. Nederland zit ook onder de grens met 94% van de zuigelingen die is ingeënt tegen de mazelen.

 

>> Bekijk de vaccinatiegraad voor mazelen voor meerdere landen

Effect vaccineren op aantal sterfgevallen door mazelen wereldwijd

Vaccinatie vermindert sterfgevallen

Steeds meer ouders twijfelen of ze hun kinderen moeten laten vaccineren, mede door de tegenstrijdige informatie die in omloop is. Terwijl de effectiviteit aantoonbaar is. Zo blijkt uit onderzoek van het WHO dat vaccineren het aantal sterfgevallen als gevolg van de mazelen wereldwijd heeft teruggebracht met 79% tussen 2000 en 2015.

 

>> Lees meer over de effecten van vaccineren op de website van het WHO

Welke informatie is nog betrouwbaar?

Feiten versus verhalen

Arjen Lubach onderzocht in zijn programma Zondag met Lubach welke twijfels er zijn over vaccineren en welke verhalen daar nu eigenlijk van waar zijn.

 

>> Bekijk zijn uitzending over vaccineren op YouTube