Financieringsschotten bemoeilijken het samenwerken rondom de cliënt. Daarom zoeken partijen naar gezamenlijke vormen van financiering.

Voor- en nadelen proeftuinen Triple Aim

Opkomst waardegedreven financieringsmodellen

Bij het organiseren van zorg gericht op de toegevoegde waarde van de cliënt, ontstaan nieuwe, waardegedreven financieringsvormen, zoals Value Based Healthcare, Triple Aim en Accountable Care. Deze modellen gaan uit van uitkomstbekostiging en richten zich op het resultaat van de geleverde zorg.

 

Uit een analyse van experimenten met Triple Aim in Nederland (zogenaamde proeftuinen), komen zowel voor- als nadelen naar voren.

 

>> Bekijk het onderzoek ‘Uitkomstbekostiging in de zorg: een onbegaanbare weg?