Waardegedreven zorg biedt misschien wel het beste tegenwicht en de beste kansen voor betere en betaalbare zorg.

Verdeling voornaamste prioriteiten van patiënten per branche (%)

Verdeling voornaamste prioriteiten van patiënten per ziektebeeld (%)

Persoonlijke waarden bepalen tevredenheid

Goede zorg is niet alleen te vangen in protocollen en kwaliteitsindicatoren. Cliënten geven zelf aan welke waarden zij belangrijk vinden bij het ontvangen van zorg.

 

Goede communicatie en betrokkenheid bij de besluitvorming hebben soms een grotere invloed op de uiteindelijke tevredenheid over de zorg dan de feitelijke uitkomst van de behandeling. Er is wel verschil tussen de zorgprofessionals in verschillende branches. Zo vinden mensen bejegening bij de huisarts of fysiotherapeut belangrijker dan bij de medisch specialist. Daar willen ze vooral goede uitleg over de behandeling of ingreep die ze moeten ondergaan.

 

>> Lees meer over wat patiënten belangrijk vinden in de zorg

Vertrouwen in gezondheidzorg per branche (%)

Vertrouwen in zorgverleners (%)

Ook vertrouwen is een belangrijke waarde. Uit tweejaarlijks onderzoek van het NIVEL komt naar voren dat het publieke vertrouwen in vrijwel de hele zorg (branches en personen) – na enkele jaren van afname – in 2016 weer licht is toegenomen.

 

>> Bekijk ook het publieke vertrouwen in zorgverzekeraars