Voor afgestemde zorg is het nodig dat zorgverleners en cliënten met elkaar delen welke waarden voor hen belangrijk zijn.

Patiënten die met de zorgprofessional samen willen beslissen (%)

Samen bepalen wat goede zorg is

De focus op waarden creëert een nieuwe gemeenschappelijke taal voor de cliënt en zorgprofessional. Zij bepalen samen wat in hun individuele geval goede zorg is. De Waardenkaart Zorg kan helpen om de waarden van verschillende personen – zoals zorgverleners, patiënten en mantelzorgers – in beeld te brengen.

 

>> Bekijk de Waardenkaart Zorg op de site van Zorgverzekeraars Nederland

Gelijkwaardig partnerschap

De patiënt is steeds minder vaak uitsluitend het object van de zorg. Er wordt meer en meer gestreefd naar een gelijkwaardig partnerschap tussen de zorgverlener en de zorggebruiker. Uit onderzoek blijkt dat 94% van de ondervraagde patiënten mee wil beslissen.

 

> Bekijk het rapport over de meldactie Samen Beslissen van de Patiëntenfederatie

Gebruik van digitale ondersteuning voor beslissingen over behandeling (%)

Ondanks de groei van mogelijkheden, blijkt uit de eHealth-monitor 2016 dat slechts 4% van de ondervraagde zorggebruikers gebruik heeft gemaakt van digitale ondersteuning bij het maken van beslissingen over behandeling. Een zelfde beeld komt ook naar voren in de eHealth-monitor 2017.

 

>> Bekijk het jaarlijkse onderzoek naar het gebruik van e-Health in Nederland