Zorg dicht bij huis en substitutie van zorg krijgen steeds overtuigender vorm. Zelfs complexe ziekenhuiszorg verplaatst zich naar de thuissituatie.

Verschuiving ziekenhuiszorg

Opkomst kleine thuisziekenhuisjes

Onderzoek van KPMG voorspelt dat 18% van de ziekenhuiszorg in 2027 thuis plaatsvindt. Ook complexere ziekenhuiszorg wordt in toenemende mate thuis georganiseerd. Zo is ‘Hospital at Home’ sinds de zomer van 2017 een (virtuele) verpleegafdeling in het Universitair Medisch Centrum Groningen.

 

>> Lees meer over Hospital at Home

Gemiddelde ervaren effecten van Sanquin ThuisService (0 = neutraal tot 2 =helemaal eens)

Hoge tevredenheid over zorg aan huis

Zorg aan huis heeft een positief effect op de gezondheid, de kwaliteit van leven en de autonomie van patiënten én mantelzorgers, blijkt uit onderzoek van Sanquin ThuisService. Via deze zorg krijgen patiënten thuis medicatie toegediend via een infuus. Ze hoeven daardoor niet naar het ziekenhuis te reizen en kunnen het moment van toediening zelf bepalen.

 

>> Lees meer over de effecten van de Sanquin ThuisService