Over #Zorgtrend

Het dossier #Zorgtrend is in het leven geroepen als aanvulling op de FWG trendrapporten, met als start het nieuwe FWG Trendrapport ‘De zorg, ongelijk voor iedereen’. Waar onze publicaties zich voornamelijk baseren op kwalitatieve input van experts en deskresearch, toont #Zorgtrend de kwantitatieve kant. De data worden via infographics, grafieken en diagrammen overzichtelijk en interactief weergegeven. #Zorgtrend wordt regelmatig voorzien van de meest actuele gegevens. Nieuwe FWG trendonderzoeken worden aan het dossier toegevoegd.